Rozvojová a vzdělávací společnost

info@project-education.cz | +420 775 111 781

Pevnost Boyard

boyard

Nabízený program je spíše akčnějšího a sportovnějšího charakteru. Program je inspirován příběhem Pevnosti Boyard a odehrává se v prostorách zříceniny Lipnického hradu. Jednotlivé týmy účastníků plní rozmanité úkoly. Ty jsou rozmístěny v okolí hradu i na hradě samotném. Úspěšné plnění úkolů vede ke klíčům. Pokud tým úkol nesplní a nedostane klíč, je možné najít na speciálních místech indicie. Jejich vyluštění je navede k chybějícímu klíči. V přesně určený čas mohou postupně týmy otevřít svými klíči několika-zámkové dveře, za nimiž čeká překvapení. Například poklad, rautová hostina v hradební místnosti, večerní zábavný program, atd.

Naši klienti