Rozvojová a vzdělávací společnost

info@project-education.cz | +420 775 111 781

Olympijské hry

olymp

Tato varianta programu je zábavnějšího charakteru. Motivace je v inspiraci na Olympijské hry. Po zapálení olympijské pochodně začínají týmy plnit netradiční a někdy až recesní disciplíny jako běh na týmových lyžích, skalní golf, kulečník na trávě, stavění sochy Moai a plno dalších. Na každou aktivitu je potřeba jiné množství lidí, různý počet plnění úkolů a rozdílné časy otevření stanovišť. Tím se zabezpečí užší spolupráce mezi jednotlivými členy skupiny. Je na jednotlivých týmech, jakou strategii si zvolí. Vše končí slavnostním vyhlášením výsledků, hymnami jednotlivých týmů a vztyčením týmových vlajek dávajících dohromady nápis Vaší společnosti.

Naši klienti