Rozvojová a vzdělávací společnost

info@project-education.cz | +420 775 111 781

Společenská odpovědnost

slider_spolecenska

Společenská odpovědnost (z angl. Corporate Social Responsibility) je velmi rozšířený koncept, který vyzývá firmy k odpovědnosti. Firma se dobrovolně věnuje společensky prospěšným aktivitám nad rámec svých povinností. Vůči vnějšímu prostředí  a především místní komunitě vydává firma signál, že si váží svého okolí a jeho občanů. Společnost působí loajálně realizováním principů „společenské odpovědnosti“ i dovnitř organizace, když zvyšuje přitažlivost firmy pro své zaměstnance.

Učení napojené na principy společenské odpovědnosti má široké rozvojové možnosti – klade nároky na zlepšení týmové spolupráce, komunikace, manažerských zručností, projektového řízení, podporuje kreativitu a flexibilitu.

Nabízíme možnost  naplnit tuto společenskou odpovědnost ve spolupráci s Krkonošským národním parkem, kde se jedná o odplevelování stromků, vyklízení klestí, pálení dřev, sázení nových stromků. Dále máme navázánu spolupráci s městem Třeboň a s pomocí v Lázních Aurora či kolem Třeboňských rybníků a v okolním lese. Také se jedná o výpomoc několika ekologickým centrům či příprava programu v Ústavu pro mentálně postižené lidi. Často je možné zajistit i článek o vykonané společenské události v místním tisku.

Naši klienti