Rozvojová a vzdělávací společnost

info@project-education.cz | +420 775 111 781

Instruktor vysokých lanových aktivit

Vzdělávací seminář je zaměřen na výuku znalostí a dovedností potřebných pro stavbu vysokých lanových překážek a vysokých překážkových drah.

V teoretické části se účastníci dostanou základy legislativy pro práci ve výškách, základy fyziky pro stavu lanových překážek a souhrn informací pro bezpečné vedení programu na vysokých překážkách.

Praktická část v tomto semináři výrazně převažuje a věnuje se pečlivému nácviku všech potřebných dovedností, jako jsou: výstup na strom, zřízení kotevních bodů, zřízení jištění, vázání jistících lan, slaňování, jištění účastníků, nácvik vyprošťování atd.

Účastnický poplatek: 3.000,-Kč/os (při skupině 3 a více osob – sleva 10%).

 

Vzdělávací cíl

Cílem semináře je naučit pedagogické pracovníky pracovat s vysokými lanovými aktivitami, jako vhodným prostředkem k osobnostně sociálnímu rozvoji jedince. Osvojit si dovednosti při práci s lanovým materiálem a naučit se základy stavby vysokých lanových aktivit. Úspěšný absolvent umí postavit vysoké lanové překážky dle všech závazných bezpečnostních standardů a také uvést program na lanových překážkách. V případě potřeby je schopen poskytnout záchranu a dopomoc.

 

Podrobný obsah

Téma
Typologie vysokých lanových aktivit
Výtah z vyhlášky o bezpečnosti práce ve výškách
Metodické postupy a zásady výukyZákladní didaktické postupy práce s dětmi a mládeží
Práce se skupinou účastníkůMotivace
Fyzická příprava- rozcvičení

Princip dobrovolnosti

Materiál pro stavbu vysokých lanových překážek

 • a) Normy
 • b) Důležité údaje
 • c) Lana
 • d) Šňůry a popruhy
 • e) Karabiny
 • f) Úvazky
 • g) Slaňovací a jistící prostředky
 • h) Přilba
 • i) Šplhadla, kladky, redukční blok
 • j) Oblečení
 • k) Další materiál…

Práce s lanovým materiálem a materiálem na stavbu překážek

 • a) Skladování materiálu
 • b) Kontroly materiálu
 • c) Certifikace materiálu

Uzly používané při stavbě lanových překážek
Jištění, slaňování a výstup na laně

 • a) Jištění
 • b) Slaňování
 • c) Výstup na laně

Vlastní stavba překážky

 • a) výběr vhodné lokality
 • b) lezení na strom
 • c) zřízení slanění
 • d) stavba vlastní překážky
 • e) dopínání lan
 • f) sundání překážky

Program na vysokých lanových překážkách

 • a) Jistí instruktor
 • b) Jisté se klienti sami
 • c) Struktura programu

Základy fyziky pro stavbu vysokých lanových překážek

 • a) Základní fyzika
 • b) Průměrná rázová síla
 • c) Rozklad sil
 • d) Dynamické a statické jištění

Záchrana

 • a) Rescue Protocol
 • b) Záchrana na zemi
 • c) Záchrana ze vzduchu

Teoretická a praktická zkouška
Téma
Typologie vysokých lanových aktivit
Výtah z vyhlášky o bezpečnosti práce ve výškách
Materiál pro stavbu vysokých lanových překážek

 • l) Normy
 • m) Důležité údaje
 • n) Lana
 • o) Šňůry a popruhy
 • p) Karabiny
 • q) Úvazky
 • r) Slaňovací a jistící prostředky
 • s) Přilba
 • t) Šplhadla, kladky, redukční blok
 • u) Oblečení
 • v) Další materiál…

Uzly používané při stavbě lanových překážek
Jištění, slaňování a výstup na laně

 • d) Jištění
 • e) Slaňování
 • f) Výstup na laně

Vlastní stavba překážky

 • g) výběr vhodné lokality
 • h) lezení na strom
 • i) zřízení slanění
 • j) stavba vlastní překážky
 • k) dopínání lan
 • l) sundání překážky

Program na vysokých lanových překážkách

 • d) Jistí instruktor
 • e) Jisté se klienti sami
 • f) Struktura programu

Základy fyziky pro stavbu vysokých lanových překážek

 • e) Základní fyzika
 • f) Průměrná rázová síla
 • g) Rozklad sil
 • h) Dynamické a statické jištění

Záchrana

 • d) Rescue Protocol
 • e) Záchrana na zemi
 • f) Záchrana ze vzduchu

Teoretická a praktická zkouška

 

Místo konání

Rekreační středisko Radíkov, Turistická základna Pohořany a Turistická základna Domašov nad Bystřicí jsou objekty plně vyhovující potřebám tohoto semináře. Poskytují potřebné zázemí (ubytování, stravování, školící místnost) a zároveň umožňují práci v lese potřebnou pro praktický nácvik všech dovedností. Jsou položeny v těsné blízkosti Olomouce a jsou z něj dobře dostupné MHD či vlakem. Zároveň je možné seminář na objednávku domluvit na jiném místě (při skupině větší než 8 lidí).

 

Odborný garant

Mgr. Michal Paulíček, absolvent FTK UP Olomouc, obor rekreologie. Absolvent kurzu první pomoci v divočině pro specialisty u WMA, Lustin, Belgie (1999) – certifikát WFR. Držitel certifikátu Ropes Course Instructor od Adventureworks! Associates, Inc. (Ontario, Canada, 2003), absolvoval odborné stáže v Anglii, Francii, Belgii a Německu. Lektor vzdělávacích seminářů v oblasti lanových aktivit Project Outdoor s.r.o. a FTK UP Olomouc. Vedoucí divize staveb lanových center Project Outdoor, stavbyvedoucí projektů v Polsku, Slovensku, Estonsku, Kanadě a Pákistánu.

Naši klienti