Rozvojová a vzdělávací společnost

info@project-education.cz | +420 775 111 781

Instruktor nízkých lanových aktivit

Vzdělávací seminář je zaměřen na výuku znalostí a dovedností potřebných pro stavbu nízkých lanových překážek a nízkých překážkových drah.

 

V teoretické části se účastníci se seznámí s historií lanových aktivit a jejich využití pro rozvoj jedince, lanové aktivity zarámujeme do oblasti zážitkové pedagogiky s návazností na využití lanových aktivit jako typu iniciativních her pro školní praxi a volnočasové akce. Dále se seznámíme s bezpečnostními pravidly stavby a provozu nízkých lanových překážek a s informacemi o vhodných materiálech.

 

Praktická část je zaměřena na nácvik vlastní stavby překážek – tedy výběr místa, vázání uzlů, napínání, nácvik jištění účastníků, představení aktivit vhodných pro rozcvičení před programem atd.

 

Účastnický poplatek: 1.800,-Kč/os (při skupině 3 a více osob – sleva 10%).

 

Vzdělávací cíl

Cílem semináře je naučit pedagogické pracovníky pracovat s lanovými aktivitami, jako vhodným prostředkem k osobnostně sociálnímu rozvoji jedince. Osvojit si dovednosti při práci s lanovým materiálem a naučit se základy stavby nízkých lanových aktivit. Úspěšný absolvent umí postavit bezpečné nízké lanové překážky a vést bezpečný a rozvíjející program na nízkých lanových překážkách.

 

Podrobný obsah

Téma
Lanové aktivity

 • a) lanové aktivity
 • b) význam lanových aktivit
 • c) charakteristika programů lanových aktivit

Lanové překážky

 • a) dělení lanových překážek
 • b) nízké lanové překážky
 • c) vysoké lanové překážky

Historie lanových aktivit

 • a) kořeny
 • b) ČR

Materiál pro stavbu překážek

Lana

 • a) ocelová
 • b) z přírodních materiálů
 • c) umělá

dynamická lana

statická lana

 • d) řezání lan
 • e) délky lan pro stavbu lanových překážek

Pomocný lanový materiál

 • a) smyčky a smyce
 • b) karabiny
 • c) bezpečnostní úvazy
 • d) ochranná přilba
 • e) další materiál

Práce s lanovým materiálem a materiálem na stavbu překážek

 • a) Skladování materiálu
 • b) Kontroly materiálu
 • c) Certifikace materiálu

Způsoby napínání lanBez pomůcek

 • a) pomocí lodní smyčky
 • b) dopínání lana obtáčením

S použitím materiálu

 • a) karabinový kladkostroj
 • b) kladkostroj
 • c) mostovka
 • d) využití napínacích mechanizmů

Základní uzly pro instruktory lanových aktivit II.třídy

 • a) uzly
 • b) smotávání lan

Vlastní stavba překážek

 • a) výběr terénu
 • b) výběr stromu
 • c) postup stavby
 • d) demontáž překážky

Vedení programu na nízkých překážkáchPráce s účastnickou skupinou- motivace
Rozcvičení- fyzická příprava

Spotting

 • a) vysvětlení a praktická ukázka jištění
 • b) představení překážek

Lezení na překážkách

Ukončení programu

Zážitková pedagogikaPojmy a definice
Využití ZP

Základní teoretické zdroje

 • a) teorie rozmanitých inteligencí (Gardner, 1999)
 • b) teorie optimálního prožívání (Czikszentmihalyi, 1996)
 • c) model zón komfortu a stresu (Hanuš, in press)
 • d) shrnutí

Typologie překážek
Teoretická a praktická zkouška
Téma
Lanové aktivity

1.1 Lanové aktivity

 • d) lanové aktivity
 • e) význam lanových aktivit
 • f) charakteristika programů lanových aktivit

1.2 Lanové překážky

 • d) dělení lanových překážek
 • e) nízké lanové překážky
 • f) vysoké lanové překážky

1.3. Historie lanových aktivit

 • c) kořeny
 • d) ČR

Materiál pro stavbu překážek2.1 Lana

 • f) ocelová
 • g) z přírodních materiálů
 • h) umělá

dynamická lana

statická lana

 • i) řezání lan
 • j) délky lan pro stavbu lanových překážek

2.2 Pomocný lanový materiál

 • f) smyčky a smyce
 • g) karabiny
 • h) bezpečnostní úvazy
 • i) ochranná přilba
 • j) další materiál

Způsoby napínání lan

3.1 Bez pomůcek

 • c) pomocí lodní smyčky
 • d) dopínání lana obtáčením

3.2 S použitím materiálu

 • e) karabinový kladkostroj
 • f) kladkostroj
 • g) mostovka
 • h) využití napínacích mechanizmů

Základní uzly pro instruktory lanových aktivit II.třídy

 • c) uzly
 • d) smotávání lan

Vlastní stavba překážek

 • e) výběr terénu
 • f) výběr stromu
 • g) postup stavby
 • h) demontáž překážky

Vedení programu na nízkých překážkách

6.1 rozcvičení
6.2 spotting

 • c) vysvětlení a praktická ukázka jištění
 • d) představení překážek

6.3 Lezení na překážkách

6.4 Ukončení programu

Zážitková pedagogika

7.1 úvod
7.2 pojmy a definice

7.3 využití ZP

7.4 základní teoretické zdroje

 • e) teorie rozmanitých inteligencí (Gardner, 1999)
 • f) teorie optimálního prožívání (Czikszentmihalyi, 1996)
 • g) model zón komfortu a stresu (Hanuš, in press)
 • h) shrnutí

Typologie překážek
Teoretická a praktická zkouška

 

Místo konání

Rekreační středisko Radíkov, Turistická základna Pohořany a Turistická základna Domašov nad Bystřicí jsou objekty plně vyhovující potřebám tohoto semináře. Poskytují potřebné zázemí (ubytování, stravování, školící místnost) a zároveň umožňují práci v lese potřebnou pro praktický nácvik všech dovedností. Jsou položeny v těsné blízkosti Olomouce a jsou z něj dobře dostupné MHD či vlakem. Zároveň je možné seminář na objednávku domluvit na jiném místě (při skupině větší než 8 lidí).

 

Odborný garant

Mgr. Michal Paulíček, absolvent FTK UP Olomouc, obor rekreologie. Absolvent kurzu první pomoci v divočině pro specialisty u WMA, Lustin, Belgie (1999) – certifikát WFR. Držitel certifikátu Ropes Course Instructor od Adventureworks! Associates, Inc. (Ontario, Canada, 2003), absolvoval odborné stáže v Anglii, Francii, Belgii a Německu. Lektor vzdělávacích seminářů v oblasti lanových aktivit Project Outdoor s.r.o. a FTK UP Olomouc. Vedoucí divize staveb lanových center Project Outdoor, stavbyvedoucí projektů v Polsku, Slovensku, Estonsku, Kanadě a Pákistánu.

Naši klienti