Rozvojová a vzdělávací společnost

info@project-education.cz | +420 775 111 781

Instruktor lezení na umělé stěně

Vzdělávací seminář určený zájemcům o lezení na umělých lezeckých stěnách umožňuje získání základních teoretických vědomostí, praktický výcvik lezení a především vedení programu.

 

V teoretické části je seminář zaměřen na úvod do problematiky lezení, postavení lezení ve výchovně vzdělávací oblasti a neopomíná ani filosofické a historické kořeny sportu. Frekventanti budou seznámeni se základy bezpečnosti a první pomocí.

 

Součástí praktického výcviku je kladen důraz na nácvik potřebných dovedností a lezeckých technik, podrobně je vyučována část práce se základním horolezeckým materiálem. Účastníci kurzu budou proškoleni v oblasti přípravy a vedení programu na lezeckých stěnách s ohledem na věk a tělesné dispozice účastníků.

 

Účastnický poplatek: 3.300,-Kč/os (při skupině 3 a více osob – sleva 10%).

 

Vzdělávací cíl

Cílem semináře je proškolit účastníky v oblasti lezení na umělých lezeckých stěnách, aby sami dokázali odborně připravit, uvést a vyhodnotit program pro své žáky/klienty.

 

Podrobný obsah

Téma

Teoretická část

Úvod od problematiky:

 • místo lezeckých programů v kontextu výchovně vzdělávací praxe
 • výchovně vzdělávací cíle v oblasti osobnostního a sociálního rozvoje
 • naznačení možností využití lezeckých programů jako výchovně vzdělávacího prostředku v oblasti aktivního trávení volného času, celoživotního vzdělávání a školní praxe

Historické a filozofické kořeny a souvislosti:Horolezectví jako nástroj rozvoje osobnosti v interpretaci vybraných osobností horolezeckého sportu:
H. Buhla, G. Rébuffata, R. Cassina, W. Bonattiho a R. Messnera

Současné trendy ve výchovné a vzdělávací praxi s vazbou na využití programů školního lezení

Bezpečnost a management fyzických, psychických a sociálních rizik

 • organizace
 • jištění
 • materiál

Metodické postupy a zásady výuky a nácviku lezeckých technikZákladní didaktické postupy práce s dětmi a mládeží
Postup lezecké metodiky
Práce se skupinou účastníkůMotivace
Fyzická příprava- rozcvičení
Princip dobrovolnosti
První pomoc a krizový management
Uzly v praxi lezení na umělých stěnách
Jisticí prostředky vhodné pro umělé stěny
Užití různých typů úvazků, navazování, používání helmy
Pravidla pohybu v okolí cvičné lezecké stěny a na ní
Techniky jištění při realizaci lezeckých programů a jejich výhody, nevýhody a kritéria volby
Repertoár lezeckých technik a pohybových programů souvisejících s výskytem základních skalních útvarů a odpovídajících sklonu stěny
Možnosti implementace základních principů, postupů a prostředků postupového lezení v programech školního lezení na cvičných lezeckých stěnách
Kooperativní a týmové hry a aktivity v programech na cvičných lezeckých stěnách

Příprava lezeckého programu

 • zacílení
 • volba cest
 • volba aktivit
 • volba a příprava jištění
 • management rizik

Nácvik jištění a bezpečného zachycení pádu prvolezce
Nácvik kontrolovaného pádu na místě prvolezce

Reflexe prožitku v lezeckých programech:

 • význam a potenciál z hlediska osobnostního a sociálního rozvoje
 • techniky a aktivity k reflexi prožitku

 

 

Místo konání

Teoretické bloky budou vyučovány v seminární místnosti Projectu Outdoor s.r.o, praktické bloky budou uskutečněny na umělé stěně v Prostějově či Olomouci.

 

Odborný garant:

Mgr. Radek Hanuš, PhD., (odborný asistent, vedoucí specializace magisterského studia KRL FTK UP Olomouc), absolvent PedF OU a lektorského studia Motivačních a komunikačních kurzů (1996, 1999) u EBG v Lipsku SRN. Garant předmětu Horolezectví I a II na KRL FTK UP v Olomouci. Absolvoval zahraniční stáž na univerzitách a „outdoor“ centrech v  USA (1998). Člen ČHS, autor tří monografií a čtyř desítek odborných prací z oblasti outdoor a zážitkové pedagogiky. Odborně se zabývá zážitkovou pedagogikou a  rozvojem osobnosti člověka. Autor odborné publikace o lanových aktivitách (HANUŠ, R., HRKAL, J.(1999): Lanové překážky a lanové dráhy. Olomouc: Hanex)

Naši klienti