Rozvojová a vzdělávací společnost

info@project-education.cz | +420 775 111 781

Instruktor lezení na cvičných skalách

Vzdělávací seminář určený zájemcům o lezení na přírodních skalách se stálými jistícími body a umožňuje získání základních teoretických vědomostí, praktický výcvik lezení a především vedení programu na skalách.

Seminář Instruktor lezení na cvičných skalách přímo navazuje na seminář Instruktor lezení na umělých stěnách.

V teoretické části je seminář zaměřen na úvod do problematiky lezení v přírodním terénu, postavení a specifika skalního lezení v horolezeckém sportu. Frekventanti budou seznámeni se specifiky bezpečnosti a první pomocí při lezení na přírodních skalách.

V rámci praktického výcviku je kladen důraz na nácvik specifických dovedností a lezeckých technik vhodných pro použití na cvičných skalách, podrobně je vyučováno především budování jistícího stanoviště, slaňování a postupové jištění. Účastníci kurzu budou dále proškoleni v oblasti přípravy a vedení programu pro účastníky v přírodním prostředí.

Účastnický poplatek: 4.000,-Kč/os (při skupině 3 a více osob – sleva 10%).

Vzdělávací cíl

Cílem semináře je proškolit účastníky v oblasti lezení na přírodní skále, specificky na cvičných skalách tak, aby sami dokázali odborně připravit, uvést a vyhodnotit program pro své žáky/klienty.

Podrobný obsah

Téma
Teoretická část
Úvod od problematiky:

 • skalní lezení v rámci horolezeckého sportu
 • možností využití lezeckých programů v přírodě jako výchovně vzdělávacího prostředku v oblasti aktivního trávení volného času, celoživotního vzdělávání a školní praxe
 • historie, klasifikace, skalní oblasti, pravidla pro lezení v na přírodní skále

Bezpečnost a management fyzických, psychických a sociálních rizik – specifika pro cvičné skály

 • organizace programů v přírodním prostředí
 • jištění, slaňování, budování jistícího stanoviště
 • materiál pro lezení na cvičných skalách

Metodické postupy a zásady výuky a nácviku lezeckých technikZákladní didaktické postupy práce s dětmi a mládeží
Postup lezecké metodiky

Práce se skupinou účastníkůMotivace
Fyzická příprava- rozcvičení

Princip dobrovolnosti

První pomoc a krizový management
Uzly pro lezení na cvičných skalách
Jisticí prostředky pro cvičné skály
Užití různých typů úvazků, navazování, používání helmy
Pravidla pohybu v lezeckém terénu
Různé techniky jištění při realizaci lezeckých programů na cvičných skalách a jejich výhody, nevýhody a kritéria volby
Budování jistící stanoviště
Spolupráce lezeckého družstva:

 • povely
 • jištění
 • spouštění
 • zálohování jištění
 • úloha pozorovatele

Slaňování:

 • jako součást širšího lezeckého programu
 • jako samostatný program

Lezení pomocí prusiků a jümarů
Skalní útvary a jejich projekce v designu lezeckých stěn(kout, pilíř, hrana, vhloubení, plotna, převis, police, břicho, spára)
Základy technického lezení
Příprava lezeckého programu

 • zacílení
 • volba terénu – tvaru a sklonu stěny
 • volba aktivit
 • volba a příprava jištění
 • management rizik

Klasický způsob pohybu lezeckého družstva, jištění prvolezce
Pohyb prvolezce v lezeckém terénu, vytváření bodů postupového jištění, vytvoření horního kotvicího bodu (štandu)Sebezajištění a slanění z horního kotvicího bodu
Nácvik klasického způsobu pohybu lezeckého družstva, kdy prvolezec během postupu vytváří body postupového jištění
Reflexe prožitku v lezeckých programech:

 • význam a potenciál z hlediska osobnostního a sociálního rozvoje
 • techniky a aktivity k reflexi prožitku

 

Místo konání

Teoretické bloky budou vyučovány v seminární místnosti Projectu Outdoor s.r.o, praktické bloky budou uskutečněny na cvičných skalách Malý Rabštejn a Potštát.

Odborný garant

Mgr. Radek Hanuš, PhD., (odborný asistent, vedoucí specializace magisterského studia KRL FTK UP Olomouc), absolvent PedF OU a lektorského studia Motivačních a komunikačních kurzů (1996, 1999) u EBG v Lipsku SRN. Garant předmětu Horolezectví I a II na KRL FTK UP v Olomouci. Absolvoval zahraniční stáž na univerzitách a „outdoor“ centrech v  USA (1998). Člen ČHS, autor tří monografií a čtyř desítek odborných prací z oblasti outdoor a zážitkové pedagogiky. Odborně se zabývá zážitkovou pedagogikou a  rozvojem osobnosti člověka. Autor odborné publikace o lanových aktivitách (HANUŠ, R., HRKAL, J.(1999): Lanové překážky a lanové dráhy. Olomouc: Hanex)

Naši klienti