Rozvojová a vzdělávací společnost

info@project-education.cz | +420 775 111 781

Instruktor iniciativních her

Vzdělávací seminář je určen všem zájemcům o efektivní využívání iniciativních her. Dozví se základní charakteristiky iniciativních her jako jednoho z efektivních prostředků pro rozvoj klíčových kompetencí definovaných Národním programem rozvoje vzdělávání, jejich zasazení do širšího kontextu výchovně-vzdělávací praxe v ČR.

Seminář se skládá z části teoretické, kdy bude vysvětlena základní teorie zážitkové pedagogiky a zkušenostního učení, teorie motivace a uvádění her. Důraz je kladen na osobnost instruktora – facilitátora a na nácvik praktických dovedností.

Praktická část se sestává ze sehrávek her, jejich rozborů a analýz uvádění iniciativních her.

Účastnický poplatek: 2.200,-Kč/os (při skupině 3 a více osob – sleva 10%).

 

Vzdělávací cíl

Cílem semináře je naučit pedagogické pracovníky uvádět a modifikovat iniciativní hry s cílem osobnostního rozvoje studentů/klientů. To vše na základě znalosti teoretických základů a pochopení zařazení iniciativních her jako efektivního prostředku pro výuku a výchovu.

 

Podrobný obsah

Licence Instruktor iniciativních her
Základní charakteristiky iniciativních her jako jednoho z efektivních prostředků pro rozvoj klíčových kompetencí
Hlavní teoretická východiska – Modely cyklu zkušenostního učení podle Kolba, Pfeffera a Jonese. Teorie optimálního prožívání podle Csiksezentmyhalyiho.
Role vedoucího – facilitátora:Základní potřebné kompetence. Model struktury efektivního vedení podle Priesta a Gasse.
5 funkcí vedoucího – facilitátora podle Rohnkeho
Problematika volby řídicích stylů při uvádění herních programů na škále od autokratického stylu přes demokratický k abdikratickému stylu podle rozvojových potřeb a bezpečnostních požadavků.
Složky úspěšného programu podle Rohnkeho a Butlera: Důvěra, Komunikace, Spolupráce, Zábava.
Dobrovolnost výzvy – koncept „Challenge by Choice“. Způsoby etablování konceptu v různých typech programu podle rozvojových cílů, při zohlednění lidských, časových, materiálních limitů a s ohledem na programově-technická specifika jednotlivých her.
Smlouva o hodnotách a cílech programu – jako prostředek k zajištění fyzické, sociální, psychické a duchovní bezpečnosti účastníků a skupiny a jako dílčí podmínka zajištění hloubky vytěžení herní zkušenosti.
Realizace herních programů pro osobnostní a sociální rozvoj:

  • Analýza informací o skupině, cílech
  • Plánování
  • Příprava
  • Vedení
  • Hodnocení

Základy uvádění iniciativních her
Základní prostředky motivace, podpůrné motivační prostředky (hudební a akustické prostředky, výtvarné a dramatické prostředky)
Základní postupy při definování pravidel. Efektivita a kvalita pravidel.
Představení způsobů volby, uvádění, a modifikace her podle důrazu na zvolené oblasti rozvoje
Prezentace a sehrávka ve světě publikovaných i nových iniciativních her členěných podle prostředí a herního hardware.
Základní principy a postupy v modifikaci a tvorbě nových her. Tradiční a netradiční hlavní stavební prvky her, možnosti a determinanty jejich využití a kombinace.
Základní principy aplikace iniciativních her v podpoře:

  • komunikačních kompetencí v cizím jazyce
  • integrace skupin se specifickými potřebami do společnosti

Nejčastější chyby v plánování, přípravě, uvádění a vyhodnocování herních programů pro osobnostní a soc. rozvoj.
Základní techniky reflexe herní zkušenosti a transferu učení
Základní způsoby zajištění přesahu učení za rámec kurzu do denního profesního a osobního života účastníků, popř. skupiny.
Vybrané postupy pro hodnocení účinnosti a kvality herního programu.

 

Místo konání

Rekreační středisko Radíkov, Turistická základna Pohořany a Turistická základna Domašov nad Bystřicí jsou objekty plně vyhovující potřebám tohoto semináře. Poskytují potřebné zázemí (ubytování, stravování, školící místnost) a zároveň umožňují zkoušení praktických dovedností v přírodním prostředí a bez rušení výraznými civilizačními vlivy. Jsou položeny v těsné blízkosti Olomouce a jsou z něj dobře dostupné MHD či vlakem. Zároveň je možné seminář na objednávku domluvit na jiném místě (při skupině větší než 8 lidí).

 

Odborný garant:

Mgr. Radek Hanuš, PhD., (odborný asistent, vedoucí specializace magisterského studia KRL FTK UP Olomouc), absolvent PedF OU a lektorského studia Motivačních a komunikačních kurzů (1996, 1999) u EBG v Lipsku SRN. Garant předmětu Horolezectví I a II na KRL FTK UP v Olomouci. Absolvoval zahraniční stáž na univerzitách a „outdoor“ centrech v  USA (1998). Člen ČHS, autor tří monografií a čtyř desítek odborných prací z oblasti outdoor a zážitkové pedagogiky. Odborně se zabývá zážitkovou pedagogikou a  rozvojem osobnosti člověka. Autor odborné publikace o lanových aktivitách (HANUŠ, R., HRKAL, J.(1999): Lanové překážky a lanové dráhy. Olomouc: Hanex)

Naši klienti