Rozvojová a vzdělávací společnost

info@project-education.cz | +420 775 111 781

Klíčové kompetence

slider_klicove

Koncepce přípravy na život v budoucnu vychází z modelu proaktivního člověka. Takový člověk disponuje souborem dovedností univerzálně použitelných v komplexních situacích. Tyto dovednosti jsou nejenom výsledkem učení, osvojování vědomostí a dovedností, ale také potenciály dalšího rozvoje. Zmíněné dovednosti jsou označovány jako klíčové kompetence. „Klíčové“ je metaforické vyjádření toho, že jsou prostředkem k odemykání dveří do nových perspektivních situací.

Z hlediska rozsahu odborné práce zařazujeme KLÍČOVÉ KOMPETENCE do sloupce training.

graf_training

 

Připravíme pro Vás školení / trénink se zaměřením na určitý výběr kompetencí či pouze na jednu z nich.

 • Efektivní komunikace a prezentace
 • Kooperace (spolupráce)
 • Kreativita
 • Flexibilita
 • Uspokojování klientských potřeb
 • Samostatnost
 • Výkonnost
 • Podnikavost
 • Celoživotní učení
 • Objevování a orientace v informacích
 • Řešení problémů
 • Plánování a organizace práce
 • Zvládání zátěže
 • Vedení lidí (leadership)
 • Získávání ostatních

Naši klienti