Rozvojová a vzdělávací společnost

info@project-education.cz | +420 775 111 781

Assessment & Development center

slider_assesment

AC/DC zahrnuje hodnotící a rozvojové programy.  Jde o oblast, v níž pomocí kvalitativních i kvantitativních metod můžeme efektivně diagnostikovat, sledovat a zaznamenávat kompetence, vlohy a vlastnosti účastníků projektu. Vytváříme hodnocení, doporučení, návrhy a závěry (výběr zaměstnanců na vedoucí pozice, vyhledávání lidí s vhodnými kompetencemi) dle potřeb a záměrů zadavatele a to za pomocí zátěžových situací, problémových aktivit, rozvojových nástrojů a moderních diagnostických metod.

Z hlediska rozsahu odborné práce zařazujeme ASSESSMENT & DEVELOPMENT CENTER do sloupce nejvýše odborného.

graf_assesment

Nabízíme psychodiagnostiku také ve „virtuálním prostředí“, která zahrnuje personální rozhovor, individuální modelové či případové studie, test klíčových kompetencí (TKK), test analytického myšlení (A-test) a další.

Z diagnostických metod využíváme například POP test, pro osobnostní analýzu ICL či Smékalův test, a jiné… Pro oblast zátěžové diagnostiky může být zařazen a odborně vyhodnocen například NQ-S, Luscherův test, pro oblast kreativity Torranceho test, pro oblast manažerských předpokladů test GMA. Pro sledování rolí ve skupině používáme kompletní Belbinovu metodiku, na kterou jsme certifikováni.

Naši klienti